Meni Zapri

toplotne črpalke pisane na kožo

Termodinamični krožni proces, ki ga uporabljamo za ogrevanje s toplotnimi črpalkami, je poznan in relativno izpopolnjen že od tridesetih let prejšnjega stoletja. Pri nas ga v vsakdanjem življenju srečujemo že dolgo, predvsem pri hladilnikih, kasneje pa so se pojavile klimatske naprave in istočasno tudi toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode.

Toplotne črpalke so izjemno varčna energetska rešitev, ki je primerna tako za ogrevanje kot tudi za ohlajevanje gospodinjstev. Toplotne črpalke iz okolja črpajo energijo nizke temperature in ji povišajo temperaturo za namen ogrevanja. Učinkovitost toplotne črpalke ponavadi izrazimo s koeficientom zmogljivosti sistema, ki je navadno v razponu od tri do pet. To pomeni, da sotoplotne črpalke od tri do petkrat bolj učinkovite od ogrevalnih kotlov na fosilna goriva in imajo boljšo zmogljivost celovitega ogrevanja hiše tudi pri zelo nizkih zimskih temperaturah. Toplotne črpalke so vse bolj priljubljene domala povsod, zanimivo pa je, da jih izjemno uspešno uporabljajo prav v dokaj hladnih deželah.

Uporaba in seveda prodaja toplotnih črpalk vse bolj narašča, v zadnjih petih letih se je celo podvojila. Že več milijonov toplotnih črpalk je nameščenih po vseh Evropi, in z vse večjo ozaveščenostjo uporabnikov o očitnih prednostih tega sistema toplotnih črpalk ta trg še vedno naprej raste z izjemno naglico. Poglavitne prednosti toplotne črpalke lahko strnemo v naslednje alineje:

Glavne značilnosti toplotne črpalke

  • drastično zniža stroške ogrevanja (od 35-60%)
  • zmanjša emisije CO2 od 31 do 59 odstotkov
  • deluje brez nevarnih goriv
  • investicija se povrne v nekaj letih
  • zasede malo prostora
  • deluje zelo tiho
  • ne potrebuje skoraj nobenega vzdrževanja
  • investicija se povrne v nekaj letih
  • ne emitira ozračju škodljivih plinov
  • je ogrevalni sistem prihodnosti
  • v poletnih časih omogoča hlajenje hiše
  • je enostavna za upravljanje in uporabo
  • je priporočena in delno subvencionirana s strani države
  • uporablja obnovljive vire toplote (toploto zemlje ali okoliškega zraka)