Meni Zapri

Kaj je toplotna črpalka?

Toplotna črpalkToplotna črpalka je energetsko in ekološko najbolj učinkovit način ogrevanja. Vaše ogrevanje bo s toplotno črpalko predvsem varčno v primerjavi s katerimkoli drugim načinom ogrevanja. V Sloveniji se velik del energije porablja za ogrevanje stanovanj in poslovnih prostorov. Samo pri gospodinjstvih delež porabljene energije znaša več kot 70 odstotkov, s segrevanjem sanitarne vode pa celo 90 odstotkov vse porabljene energije. Zato so gospodinjstva odlično izhodišče za vpeljavo in uporabo alternativnih porabnikov energije, kot so na primer varčne žarnice in gospodinjski aparati. Ampak v končni fazi je to le delček prihranka energije, ki ga omogočajo toplotne črpalke.

Kaj je toplotna črpalka?

Toplotna črpalka je energetsko in ekološko najbolj učinkovit način ogrevanja. Vaše ogrevanje bo s toplotno črpalko predvsem varčno v primerjavi s katerimkoli drugim načinom ogrevanja.

V Sloveniji se velik del energije porablja za ogrevanje stanovanj in poslovnih prostorov. Samo pri gospodinjstvih delež porabljene energije znaša več kot 70 odstotkov, s segrevanjem sanitarne vode pa celo 90 odstotkov vse porabljene energije. Zato so gospodinjstva odlično izhodišče za vpeljavo in uporabo alternativnih porabnikov energije, kot so na primer varčne žarnice in gospodinjski aparati. Ampak v končni fazi je to le delček prihranka energije, ki ga omogočajo toplotne črpalke.

Toplotna črpalka deluje po principih enostavnih fizikalnih zakonov. Toplota, ki je energija, prehaja samo iz telesa oziroma medija, ki ima višjo temperaturo na medij, ki ima nižjo temperaturo. Kako se pa lahko potem grejemo z zrakom ali vodo, ki je hladnejša od našega bivalnega prostora? Tukaj je potrebno poznati še plinski zakon, ki pravi, da če pline stiskamo, se jim zviša temperatura, če pa se plini razširjajo, pa se jim temperatura niža. Skratka, enostavno rečeno, toplotna črpalka torej odvzema toploto zraku iz okolice ter z dodano električno energijo segreva sanitarno vodo do temperature 55 stopinj Celzija.

Toplotna črpalka je med energetsko najcenejšimi načini segrevanja sanitarne vode in je nameščena na hranilnik vode. Toplotna črpalka je sestavljena iz kompresorja, ki plin stiska in ga ogreva, ekspanzijskega ventila, kjer se plin razširja in ohlaja, ter dveh toplotnih izmenjevalcev. Njena dodatna odlika je, da se lahko uporablja tudi za hlajenje manjših kleti ali shramb.

Toplotna črpalka je opremljena s sistemom termične dezinfekcije, kar omogoča preprečevanje pojava legionele, z samodejnim občasnim segretjem vode na 65 stopinj Celzija. Za pogon naprave, torej kompresorja in ventilatorja, je potrebno zagotoviti 30 odstotkov električne energije, 70 odstotkov pa je pridobimo iz okolice popolnoma zastonj. Amortizacije investicije se povrne v nekaj letih v primerjavi s kurilnim oljem ali plinom. Toplotna črpalka, iz ekološkega vidika, pa prispeva tudi k čistejšemu okolju, v primerjavi z ostalimi ogrevalnimi sistemi.

Dodaj odgovor